Gå til hovedinnhold

Tilsyn – Kårstø

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 8.-10.4.2013 to tilsynsaktiviteter på Kårstø.


En aktivitet var rettet mot storulykke og beredskap og en aktivitet omfattet korrosjon under isolasjon (KUI) med overflateprogram og barrierestyring i et aldrende anlegg.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at selskapet ivaretar kravene i storulykkeforskriften, rammeforskriften, styringsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til ansvarsforhold for videreføring av erfaringer i analysearbeidet.

Brev til Gassco AS
Tilsynsrapport - Kårstø

Journal 2013/335
 

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77