Gå til hovedinnhold

Tilsyn innen logistikk, materialhåndtering og løfteutstyr på Rowan Stavanger

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 18.-21. oktober 2011 en tilsynsaktivitet med Rowan Stavanger i forbindelse med utvidet søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for boring.


Bakgrunn
Rowan Stavanger har tidligere fått Samsvarsuttalelse (SUT) som boliginnretning. Dette tilsynet dekket primært logistikk, materialhåndtering og løfteutstyr i forbindelse med boreoperasjoner.

Mål
Målet for tilsynet var å verifisere overholdelse av regelverkskrav innenfor fagområdet logistikk relatert til SUT-søknaden Rowan har levert til Ptil for bore-delen av Rowan Stavanger. Videre skulle resultatene av oppfølgingen av tidligere tilsynsaktiviteter med fagområdet verifiseres.

Resultat
Rowan hadde lagt alt godt til rette for gjennomføringen av tilsynsaktiviteten.

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Planlegging
  • Materialhåndtering
  • Prosedyre for løfteoperasjoner
  • Fasiliteter
  • Blindløft

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • System for vedlikehold
  • Fri sikt for operatører
  • System for opplæring
  • Vinsj for ”kill og choke” linjer

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77