Gå til hovedinnhold

Tilsyn i Bygnes og Emden, september 2008

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) og Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) har i perioden 4. - 11. september 2008 ført tilsyn med Gasscos sikkerhetsstyring ved terminalene i Dornum og Emden.


Bakgrunn for tilsynet
Gassco overtok driften av de tyske gassterminalene 1. juli 2007. Som en verifisering av denne prosessen besluttet Ptil og LBEG å gjennomføre et felles tilsyn for å vurdere Gassco som operatør av tyske gassterminaler.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Gasscos styringssystem overholder de forskrifter som tyske og norske myndigheter har fastsatt, og å danne grunnlag for å vurdere Gasscos oppfølging og styring av virksomheten ved de tyske gassterminalene etter at selskapet overtok driften av terminalene.

Resultat av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført som planlagt i Bygnes og Emden.

Vi avdekket ingen avvik fra regelverkskrav, men fant fem områder med forbedringspotensial. Dette var områder i forbindelse med planer for kartlegging av kritisk utstyr, ansvarsområder og grensesnitt, arbeidsbeskrivelser, manglende kompetanse og arbeidsbyrde.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |