Gå til hovedinnhold

Tilsyn hos Statoil: "Erfaringer fra P-36 ulykken"

Oljedirektoratet gjennomførte i uke 11 tilsynet "Oppfølging av erfaringer fra P-36 ulykken - Snorre B" hos Statoil.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er den alvorlige ulykken som inntraff på den halvt nedsenkbare produksjonsinnretningen ">P-36 i Brasil i 2001.

Hendelsesforløpet kan overordnet deles inn i

  • Brudd på dreneringstank i styrbord aktre kolonne
  • Eksplosjon, materielle skader, 11 dødsfall
  • Overfylling av hulrom, pumperom, thrusterrom og tap av installasjonen.

Oljedirektoratet ønsker å kartlegge mulighetene for at en tilsvarende ulykke kan inntreffe på norsk sokkel. Vi har derfor tidligere gjennomført lignende tilsyn hos flere selskaper.

Målet med tilsynet

Formålet med tilsynet var å klarlegge om Statoil har fulgt opp erfaringene fra ulykken med hensyn til organisering, operasjonelle rutiner og teknisk design på Snorre B.

Resultat av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført i Statoils lokaler på Forus, og bestod av presentasjoner i henhold til utvalgte fokusområder.

Oljedirektoratet konkluderer at Statoil ved Snorre B har iverksatt en rekke tiltak basert på erfaringer fra P-36 ulykken. Vi ble informert om 5 enkelte forhold på innretningen som etter vår mening krever spesiell oppmerksomhet og utdypning.