Gå til hovedinnhold

Tilsyn etter alvorlig personskade på Deepsea Delta

Oljedirektoratet har ført tilsyn som følge av alvorlig personskade på den flyttbare innretningen Deepsea Delta 14. august 2003. Innretningen eies av Odfjell Drilling.


Bakgrunn for tilsynet

OD fikk 14.8.2003 varsel om alvorlig personskade på Deepsea Delta. Det ble umiddelbart vurdert i samarbeid med politiet at denne hendelsen var av en slik alvorlighetsgrad at det var behov for gjennomføring av tilsyn fra ODs side, samt behov for ODs bistand til politiet ved deres etterforskning.

Det ble derfor sammensatt en etterforskningsgruppe fra politiet, og en tilsynsgruppe fra OD for å kartlegge direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen og eventuelle brudd på regelverk.

Den alvorlige personskaden skjedde i forbindelse med en løfteoperasjon på boredekk. Skadede ble klemt mot et rekkverk ved catwalk av en fjernoperert rørhåndteringsarm som var i bruk samtidig med aktuelle løfteoperasjoner. Skadede fikk brudd og knusningsskader i hofteparti.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å identifisere hendelsesforløpet, direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen, samt eventuelle avvik og brudd på interne krav og petroleumsregelverket.

Resultat av tilsynet

Tilsynet avdekket følgende avvik fra regelverket:

  • Planlegging og forberedelser til løfteoperasjonen ble ikke tilstrekkelig utført og løfteoperasjonen ble ikke klarert sikkerhetsmessig.
  • Prosedyrer for løfteoperasjoner er uklare og ble ikke fulgt.
  • Det var ikke tilrettelagt for sikker av- og påhuking i catwalk ved boredekk
  • Det var ikke satt begrensninger til personellets adgang til arbeidsområdet for fjernopererte systemer på boredekk.
  • Identifiserte forbedringsområder er ikke tilstrekkelig fulgt opp.

OD har med bakgrunn i dette tilsynet gitt Odfjell Drilling et varsel om pålegg.