Gå til hovedinnhold

- The PSA Award forplikter og motiverer

Petroleumstilsynets The PSA Award 2008 ble i går delt ut til gasslekksasjeprosjektet i regi av Oljeindustriens Landsforening. OLF-direktør Per Terje Vold mottok prisen på vegne av prosjektteamet, og sa at utmerkelsen både forplikter og motiverer.


Ptil-direktør Magne Ognedal overrekker The PSA Award til OLFs Per Terje Vold 

Prosjektet ble iverksatt i 2003 som svar på en utfordring fra Petroleumstilsynet, og har sammen med industrielle partnere fulgt opp sin målsetting på en effektiv måte.

- Jeg har personlig holdt meg løpende orientert om framdriften av dette prosjektet, sa Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet, under prisoverrekkelsen. –Jeg er imponert over det som er oppnådd.

Petroleumstilsynets pris er innstiftet for å hedre personer eller organisasjoner som gir ekstraordinære bidrag til å øke sikkerheten og HMS-standarder. En betingelse for å motta prisen er at resultater allerede er oppnådd.

-Først og fremst er jeg imponert over prosjektets dedikerte og effektive engasjement for å unngå store ulykker innen norsk petroleumsindustri, fortsatte Ognedal. – Resultatene er oppnådd gjennom målrettede anstrengelser for å redusere antallet gasslekkasjer, og er dokumentert gjennom Petroleumstilsynets egen vurdering av risikonivået på norsk kontinentalsokkel.

Prosjektet nådde sine ambisiøse mål om å redusere antallet gasslekkasjer til mindre en 10 per år allerede i 2007. Det har sikret at alle som er engasjert innen gassutvinning har den kunnskap og risikoerkjennelse som kreves. En industriell standard for dette ble satt ut i livet 1. januar 2008.

Ognedal mener at en nøkkelfaktor for å oppnå prosjektets mål har vært at det lyktes godt med å involvere et flertall av industripartene i arbeidet, og dermed kunne identifisere og bygge på beste praksis.

-Sist, men ikke minst, er jeg glad for at det suksessrike prosjektet ikke hviler på laurbærene, men skjerper sine ambisjoner og fortsetter en positiv trend for håndtering av oljeindustriens naturgitte risiki, sa Ognedal.

 - Prisen forplikter og motiverer
Direktør Per Terje Vold i OLF mottok utmerkelsen på vegne av prosjektteamet. Han var stolt og ydmyk over prisen, og sa at den både forplikter og motiverer.

- Først hadde vi et mål om å halvere antallet gasslekkasjer fra 40 i 2003 til 20 i 2005. Det greide vi. Så satte vi oss et mål om en ny halvering i 2008, og det maktet vi allerede i 2007. Innsatsen fra selskapene, ledere og ansatte på installasjonene har vært formidabel. Resultatet er et strålende eksempel på hva vi kan oppnå med samarbeid, sa Vold i sin takketale. Han roste selskapenes åpne holdning for å utveksle erfaringer og identifisere beste praksis.

- Et godt HMS-arbeid har uvurderlig verdi for petroleumsnæringen. Det handler om vår tillit i samfunnet, ”our licence to operate”. Denne prisen får oss ikke til lene oss tilbake og hvile, vi skal forbedre oss ytterligere og vise at vi virkelig er verdt denne hederen, sa OLF-leder Per Terje Vold.

 The PSA Award ble delt ut under HMS-lunsjen i Stavanger 28. august.