Gå til hovedinnhold

"Tankekraft" - sentrale HMS-temaer

HMS-publikasjonen "Tankekraft" er trykket opp i nytt opplag. Publikasjonen tar opp sentrale temaer innen HMS med bakgrunnsinfo, referanser og spørsmål til refleksjon/diskusjon. Målet er at trykksaken skal fungere som et oppmerksomhetsverktøy.


HMS-temaene som omhandles i trykksaken er blant annet forankret i Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. ("HMS-meldingen").

I januar 2003 utarbeidet Oljedirektoratet "Tankekraft" samt en arbeidskalender. Begge trykksakene fremsto med en egen grafisk HMS-profil som skulle bidra til å understreke HMS-budskapene. HMS-publikasjonen er også publisert på ODs hjemmeside.

I den reviderte utgaven av "Tankekraft" står Petroleumstilsynet som avsender, og vi har blant annet oppdatert tall for personskader etc.

Publikasjonen er oversatt til engelsk, og kan lastes ned fra Petroleumstilsynets nettsted (pdf).

For bestilling av trykt utgave, kontakt biblioteket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
pressekontakt.
Telefon: 970 54 064