Gå til hovedinnhold

Talsmann for oljeindustriens nomader

- Sikkerhetsforum gir en fantastisk mulighet til reell innflytelse. Jeg har tro på at gode argumenter kan flytte fjell, sier Trond Løvstakken (bildet), forbundssekretær i EL & IT Forbundet, LO og medlem av Sikkerhetsforum.


- Denne måten å organisere partssamarbeidet på er unikt ved at det er en arena hvor vi, som representerer arbeidstakerne, får muligheten til å påvirke både arbeidsgiversiden og myndighetene. Jeg prøver derfor å bidra med min erfaring og mine argumenter til debatter og prosesser som går i Sikkerhetsforum, sier Løvstakken, som har erstattet Bjørn Lie som LO-representant i forumet.

Kamp mot sosial dumping
Løvstakken mener en av de store utfordringene er å få arbeidsgiversiden til å forstå den virkeligheten som mange entreprenøransatte spesielt står oppe i.

- Forskjellene mellom entreprenør- og operatøransatte har utviklet seg til å bli svært store. Mitt ønske og ambisjon er å være en talsmann for medlemmene offshore, og ivareta de offshoreansatte og de "reisende" (pendlerne) på land sine interesser, sier han.

I tillegg til offshoreavtalen og bestemmelsene om pendling i tariffavtalen, har tiltak mot sosial dumping vært en fanesak for Løvstakken.

- Vi var det første forbundet som fremmet allmenngjøring av tariffavtaler som krav. På dette området har vi sett grove overtramp, blant annet ved at tyske elektrikere har jobbet på et av de større landanleggene for kr 64,- timen med en norsk operatør som ansvarlig for denne sosiale dumpingen.

Deep Sea Driller
Med en far som var elektriker i oljeindustrien, var det ikke unaturlig at han valgte elektrikerfaget og etter hvert oljeindustrien som sitt arbeidsområde.

Samtidig understreker han at oljeindustrien har preget hele familien på godt og vondt helt fra faren på slutten av syttitallet jobbet på riggen Deep Sea Driller, som gikk på grunn ved Fedje og havarerte natt til 1. mars 1976 og hvor seks personer omkom.

- Far var en av en av dem som var inne i Harding-livbåten som egentlig ikke kunne gå rundt, men som likevel ble slått rundt i de kraftige bølgene. Far ble liggende med folk oppå seg under vann og var forberedt på å drukne, men så ble livbåten igjen slått rundt.

Reell medvirkning

Trond Løvstakken
- Jeg opplever at jeg har reell inn-
flytelse og faktisk kan bidra til
endringer og forbedringer som kommer
arbeidstakerne jeg representerer til
gode, sier Trond Løvstakken, medlem
av Sikkerhetsforum.
Trond kjenner denne industrien fra mange sider helt fra læretida i Bergen hos Stellco, som senere ble Aker Elektro. En periode var han på Laksevåg verft og var med på bygging av Statfjord B på Rosenberg og senere Gullfaks C på Stord.

- Dette var pionertida og heldigvis begynte jeg å arbeide offshore "på bånn" det vil si å arbeide på de eldste innretningene først, fra Ekofisk og Frigg over på hook-upen på Oseberg A. Det var som å komme fra helvete til himmelen i forhold til standard! Jeg var ganske irritert på "syteguttene" på Oseberg A som ikke hadde fått erfart standarden på Ekofiskfeltet, sier Løvstakken.

Først og fremst har han valgt fagforeningsarbeidet som sin "karrierevei", og har blant annet vært verneombud (VO) på Oseberg C, koordinerende hovedvernombud (HVO) på Oseberg og LO-koordinator i hook-upfasen for Draugen. Han ble fast ansatt som forbundssekretær i 2004/05.

- Jeg opplever at jeg har reell innflytelse og faktisk kan bidra til endringer og forbedringer som kommer arbeidstakerne jeg representerer, til gode. Det å være tillitsvalgt og verneombud gir en utrolig mulighet for innflytelse og engasjement som er spennende og givende, sier Løvstakken.

- Hva med tilsynsmyndigheten?

- Jeg tror på et reelt tilsyn - det vil si et tilsyn som er til stede der tingene skjer. Festtaler som virkemiddel har jeg liten tro på - viljen må vises gjennom reelle handlinger. Derfor er det så viktig at det er Petroleumstilsynet som leder Sikkerhetsforum, og at direktøren sjøl leder arenaen.

- Prosessen rundt utarbeidelsen av Stortingsmeldingene om HMS er også helt unik ved at vi ble gitt muligheten til å komme med innspill basert på dialog og til å ta faglige og prinsipielle debatter underveis. En reell mulighet til å bli hørt.

- For øvrig var jeg tidligere inne i regelverksarbeidet og har fått erfare at også vi ansatte har en reell mulighet for innflytelse på utviklingen av rammene for HMS i industrien. Dessuten betyr det at man faktisk lærer seg regelverket og forstår filosofien som ligger til grunn for utviklingen av det.

- Ptil har et helt annet forhold til arbeidstakermedvirkning enn Direktoratet for arbeidstilsynet. Det samme gjelder informasjonsvirksomheten dere driver ved å offentliggjøre resultatene av tilsynsvirksomheten på nettet.

Bergenser i hjertet
- Du pendler mellom Oslo og Bergen?

- Ja, jeg bor i Bergen, og som ekte bergenser, kan jeg aldri gi slipp på tilhørigheten til byen. I Bergen har jeg mitt hjerte.

Blir det noen fritid igjen på deg?

- Jeg er singel og bruker derfor sikkert for mye tid på arbeid. Jeg må erkjenne at jeg har passert førti, men føler meg ikke så gammel. Jeg har hatt en stor lidenskap i alle år, og det er å kjøre motorsykkel. Det er utrolig avslappende å kjøre av sted og tenke minst mulig på jobb og stress. På MC-treff og helgeturer treffer jeg en masse utrolig trivelige folk, og også her treffer jeg mange nåværende og tidligere kollegaer.