Gå til hovedinnhold

Talisman får ikke pålegg som varslet

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet med arbeidsmiljøforhold på Yme i oktober 2007 fikk Talisman Energy Norge AS (TENAS) et varsel om pålegg. Vi har vurdert selskapets svar etter varslet og konkluderer med at vi ikke gir pålegg.


I svarbrevet beskriver TENAS blant annet iverksatte kompenserende tiltak som etter vår vurdering er tilstrekkelige i forhold til regelverkskravene.

Med dette som bakgrunn har vi besluttet at det varslete pålegg ikke gis.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss