Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - teknisk sikkerhet på Transocean Leader

Transocean Offshore har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare innretningen Transocean Leader (bildet). Som en del av saksbehandlingen av søknaden gjennomførte Petroleumstilsynet 1.4.2004 tilsyn med teknisk sikkerhet på boreinnretningen.


Aktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen området teknisk sikkerhet og ble gjennomført ved samtaler og verifikasjoner om bord under verkstedoppholdet ved Westcon i Ølen.

Bakgrunn for tilsynet

Transocean Leader er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning levert i 1987 fra Hyundai Heavy Industries i Korea.

Innretningen har vært i operasjon på britisk sokkel inntil desember 2003. Den klargjøres i Ølen med planlagt oppstart av boreaktivitet 1.5.2004 for Norske Shell på utvinningstillatelse PL255.

Transocean Offshore (TO) søkte om (SUT) for innretningen i desember 2003.

Under verkstedoppholdet i Ølen blir det foretatt en del oppgraderinger av innretningen. En del av dette arbeidet utføres for å møte krav i regelverket (myndighetskrav) og det vil være en forutsetning at dette ferdigstilles før oppstart av aktivitet på norsk sokkel.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdet teknisk sikkerhet på Transocean Leader, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonene gjennomførte vi mot informasjon i SUT søknaden fra selskapet.

Resultat av tilsynet

Planlagte modifikasjoner på Transocean Leader vil bidra til å heve HMS-nivået på innretningen.

Før innretningen er klar for operasjon må det gjennomføres et omfattende program for vedlikehold og uttesting av systemer. Et slikt program planlegger TO å gjennomføre de siste 6 ukene av verkstedoppholdet i Ølen.

I forhold til søknaden er det funnet nye avvik innen vedlikehold, gjennomføring av opplæring/trening/øvelser og innen branndeteksjon.

Det pågår arbeid med installasjon av automatiske spjeld på innretningen. Dette avviket er ikke identifisert i søknaden.

Det er videre funnet nye avvik relatert til fjernbetjening og plassering av skumkanoner på helikopterdekk, fastmonterte slokkesystem i vibrasjonssikterom og slamtankrom samt til brannslokningsarrangement i maskinrom.

I tillegg har vi funnet noen forbedringspunkter som er oppført i rapporten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss