Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - teknisk sikkerhet på Transocean Arctic

Transocean Offshore har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic (bildet). Som en del av saksbehandlingen av søknaden gjennomførte Petroleumstilsynet 31.3.2004 tilsyn med teknisk sikkerhet på innretningen.


Aktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen området teknisk sikkerhet og ble gjennomført ved samtaler og verifikasjoner om bord under verkstedoppholdet ved Westcon i Ølen.

Bakgrunn for tilsynet

Transocean Arctic er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i 1986 ved Mitsubitshi Heavy Industries, Japan. Innretningen var i operasjon på norsk sokkel i mange år inntil den i februar 2002 ble lagt i opplag i Ølen.

Transocean Offshore (TO) har søkt om (SUT) for innretningen.

Selskapet planlegger å starte aktivitet på Norne feltet for Statoil med oppstart i tidsrommet 15.6. til 15.7.2004.

I den forbindelse vil det under verkstedoppholdet i Ølen bli foretatt betydelige oppgraderinger av innretningen.

En del av dette arbeidet utføres for å møte krav i regelverket (myndighetskrav), mens en del tekniske modifikasjoner på utstyr og systemer utføres for å møte krav i kontrakten mellom Statoil og TO.

Før aktivitet på Nornefeltet kan startes opp må innretningen få SUT fra Petroleumstilsynet.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdet teknisk sikkerhet på Transocean Arctic, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonene gjennomføres mot informasjon i SUT-søknaden fra selskapet.

Resultat av tilsynet

Planlagte modifikasjoner på Transocean Arctic vil bidra til å heve HMS-nivået på innretningen.

Før innretningen er klar for operasjon må det gjennomføres et omfattende program for vedlikehold og uttesting av systemer. Et slikt program planlegger TO å gjennomføre de siste 6 ukene av verkstedoppholdet i Ølen.

Under verifikasjonen var innretningen ikke bemannet med driftspersonell og kravene til kompetanse og familiarisering, trening og øvelser er derfor i liten grad verifisert.

Det vil være en utfordring for selskapet å ferdigstille innretningen (med nødvendig dokumentasjon) for operasjon og samtidig sørge for at regelverkets krav innen nevnte områder ivaretas.

Det er under verifikasjonen funnet nye avvik innen vedlikehold, branndeteksjon i sementrom og i forbindelse med lagring av utstyr i hovedmaskinrom.

Det er også funnet nye avvik i forbindelse med fjernbetjening og plassering av skumkanon på helikopterdekk.

I tillegg har vi funnet noen forbedringspunkter som er oppført i rapporten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss