Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - styringssystemer, beredskap, vedlikehold og arbeidsmiljø på Eirik Raude

I perioden 22.6.-24.6.2004 gjennomførte vi en verifikasjon på boreinnretningen Eirik Raude (bildet). Aktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen områdene beredskap, vedlikehold og arbeidsmiljø. Aktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord.


Bakgrunn for tilsynet

Eirik Raude er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i perioden 1997-2002 ved Dalian New Shipyard i Kina, Friede Goldman Offshore i Pascagoula MS, USA og Halifax Irving Shipyard i Canada.

Innretningen har ikke vært i operasjon på norsk sokkel tidligere.

Ocean Rig A/S har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. Selskapet har kontrakt med Statoil og Norsk Hydro for boring på norsk sokkel med planlagt oppstart i oktober 2004.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdene beredskap, vedlikehold og arbeidsmiljø på Eirik Raude, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonen er gjennomført basert på informasjon mottatt i forbindelse med SUT-søknaden fra selskapet.

Resultat av tilsynet

Før å klargjøre innretningen for operasjon på norsk sokkel pågår det et omfattende program for lukking av avvik.

Det er under verifikasjonen funnet nye avvik innen avvikshåndteringssystemet, rømningsveier, skilting og merking, arbeidsmiljøforhold og kompetanse i beredskapsorganisasjon.

Det er også funnet avvik ved vedlikeholdssystemet, samt i forbindelse med manglende utført vedlikehold.

Vi har identifisert en del forhold med forbedringspotensial innen dokumentasjon, orden og renhold, samt fargekoding av løfteutstyr.

Antallet nye avvik indikerer at selskapets styringssystemer har enkelte mangler. Selskapet bør derfor gjennomgå egne systemer for å få en bedre kontroll med avvikssituasjonen på innretningen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss