Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon på Rowan Gorilla VI – kraner, løfteutstyr og boring

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 11.-13. desember 2007 tilsyn med kraner, løfteutstyr og boring om bord på den flyttbare innretningen Rowan Gorilla VI (RG6) mens denne opererte på britisk sokkel.


Bakgrunn for tilsynet
RG6 er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning. Rowan Drilling har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen for å kunne utføre oppdrag på norsk sokkel i 2008. Tilsynet med kraner, løfteutstyr og boring er en del av vår saksbehandling av søknaden.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold innen områdene kraner, løfteutstyr og boring, er i samsvar med regelverkskrav for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Resultat av tilsynet
Under verifikasjonene om bord på RG6 identifiserte vi en rekke avvik fra gjeldene regelverkskrav og flere forhold med potensial til forbedring.

Verifikasjonene på innretningen ble utført ved stikkprøver for å dokumentere samsvar med norske regelverkskrav og med selskapets framstilling i søknaden om samtykke. 

Med tanke på den planlagte boringen på norsk sokkel, er vi også bekymret over at det fremdeles skal utføres installering, modifisering og testing av mye utstyr og mange systemer. Dette må innarbeides i styrende dokumenter, og personell om bord må få opplæring i nytt utstyr og systemer både individuell og som lag.

Angående kraner og løfteutstyr avdekket vi under tilsynet at Rowan Drilling mangler dokumentasjon som viser på en tilstrekkelig måte samsvar med norske regelverkskrav. Dette gjelder både tekniske og operasjonelle forhold innen områdene kraner og løfteutstyr. Vi identifiserte flere avvik innen området.

Rowan Drilling selv har ikke identifisert og opplyst om avvikene i samtykkesøknaden. Videre mangler selskapet dokumentasjon/gap-analyser som dokumenterer samsvar med norske regelverkskrav. Selskapet må utføre en ny gjennomgang på innretningen på områdene boresystemer, kraner og organisasjon.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |