Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon på Rowan Gorilla VI – bærende konstruksjoner

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 24.-26. oktober 2007 tilsyn med den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI (RG6) på området bærende konstruksjoner i lokalene til LeTourneau Technologies in Longview, Texas, USA.


Tilsynet ble ført ved gjennomgang av dokumenter og samtaler med personell i LeTourneau Technologies.  LeTourneau har ansvar for design og konstruksjon av innretningen. Programmet for tilsynet ble oversendt Rowan Drilling (UK) 29. september 2007.

Bakgrunn for tilsynet
RG6 er en oppjekkbar flyttbar boreinnretning. Rowan Drilling har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen for å kunne utføre oppdrag på norsk sokkel i 2008. Tilsynet med bærende konstruksjoner er en del av vår saksbehandling av søknaden.

Etter planen skal innretningen brukes av British Gas (BG) til boring på feltene Bream og Mandarin på norsk sokkel. Planlagt tidspunkt for borestart er våren 2008. RG6 må ha SUT for å kunne operere på norsk sokkel.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold innen området bærende konstruksjoner er i samsvar med regelverkskrav.

Result av tilsynet
Vårt hovedinntrykk etter tilsynet er at dokumentasjon og styring av konstruksjon av innretningen er tilfredsstillende og i samsvar med praksis i Nordsjøen.

Imidlertid identifiserte vi ett avvik på området sikring av dekkslast og åtte forhold med potensial for forbedring på områdene værdata, rapporter etter inspeksjoner, marin vekst , dokumentasjon av endringer i vektforhold, forhold angående kollisjon med skip, tretthetsanalyser,  virvelinduserte tverrsvingninger og avstanden fra skroget til havflaten.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |