Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - løfteutstyr og løfteoperasjoner på West Venture

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 9.-12. februar 2004 en tilsynsaktivitet hos Smedvig A/S rettet mot løfteutstyr og løfteoperasjoner på den flyttbare boreinnretningen West Venture.


Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet vedrørende Smedvigs tildelte Samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen West Venture (bildet).

Foto: Norsk Hydro

Videre var tilsynet en oppfølgingsaktivitet i henhold til overordnet prosjektoppgave, og etter St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i vår rapport "".

Formål med tilsynet
Målet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Aktiviteten skulle verifisere grunnlaget for den tildelte SUT innen løfteutstyr og løfteoperasjoner.

Resultat av tilsynet

Ptil gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ/organisatorisk art. Her kan følgende forhold nevnes spesielt:

  • Det ble observert mangelfull erfaringsoverføring. Flere av forholdene i denne rapporten var også påpekt, helt eller delvis, i rapport etter tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner på West Epsilon. Dette tilsynet ble gjennomført i oktober 2002.
  • Systemet for opplæring har forbedringspotensialer. Det er spesielt viktig at kjennskapen til sikkerhetskritiske prosedyrer blir holdt ved like.

    Info om vår oppfølging etter tilsyn

    Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
    Mike Theiss

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss