Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - løfteutstyr og løfteoperasjoner på Borgland Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i februar/mars 2004 en tilsynsaktivitet rettet mot Dolphin sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.


Revisjonen ble foretatt på den flyttbare boreinnretningen Borgland Dolphin i forhold til sokkelregelverket, anerkjente normer, og mot Dolphin sine egne krav.

Foto: Dolphin as

Borgland Dolphin

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet vedrørende Dolphins omsøkte samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Borgland Dolphin.

Videre var tilsynet en oppfølgingsaktivitet i henhold til overordnet prosjektoppgave, og etter St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten: "Som et ledd i arbeidet med å bedre sikkerheten ved kran- og løfteoperasjoner på sokkelen, har departementet også bedt Oljedirektoratet prioritere tilsynet med disse områdene".

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i vår rapport .

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Aktiviteten er en del av beslutningsgrunnlaget for vurdering av søknad om SUT.

Resultat av tilsynet

Vi gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ/organisatorisk art. Her kan følgende forhold nevnes spesielt:

  • Det er en utfordring å finne den sikreste tekniske og operasjonelle løsningen for å sette ut og plukke opp mann over bord båten.
  • Selv om den ene offshorekranen, av Aker fabrikat, er omfattende oppgradert, så er den allikevel grunnleggende av 1970 tall design, og har derfor en del begrensninger i forhold til dagens standard.
  • Vedrørende prosedyrer ble det observert en del avvik i forhold til forskrift/norm, noen motsetninger, ulike betegnelser, en del uklarheter, og en del ulike oppfatninger blant relevant personell.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss