Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - HMS og vedlikehold på Scarabeo 5

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 20.4 — 22.4.2004 en verifikasjonsaktivitet ombord på boreinnretningen Scarabeo 5. Aktiviteten var rettet mot selskapets styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og vedlikehold på innretningen.


Tilsynet ble gjennomført ved samtale og verifikasjoner ombord. I forbindelse med gjennomføring tilsynsaktiviteten er det utført verifikasjoner på områder som er bekreftet lukket etter at SUT ble gitt,
og av forhold som ble bekreftet lukket under selve SUT behandlingen.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er samsvarsuttalelse (SUT) gitt til Scarabeo 5.

De fleste aktører/redere/boreentreprenører har endret sine styrende dokumenter som følge av nye forskrifter. Samtidig har mange av de samme aktørene innført nye systemer for administrering av vedlikeholdsaktiviteter. Disse forholdene har medført et økt behov for oppfølging av virksomhet.

Formålet med tilsynet

Målet for tilsynsaktiviteten er å

 • bidra til å heve boreentreprenørs kompetanse om styring gjennomføring av aktiviteter, knyttet til vedlikehold av flyttbare boreinnretninger, og verifisere at alle elementene i rederens styringssystem fungerer etter hensikten.
 • sikre at boreentreprenør styring av HMS og vedlikehold på flyttbare boreinnretninger blir gjennomført i henhold til krav i Ptil sine forskrifter av 2002.
 • verifisere at tiltak og forutsetninger for SUT gitt 16.5.2003 er fulgt opp som avtalt på områdene:
  • HMS-styring,
  • vedlikehold,
  • løfteinnretninger og løfteoperasjoner,
  • teknisk sikkerhet og elektro.
 • verifisere at ansvar, myndighet og rapporteringslinjer er kjent og at styrende dokumenter foreligger i oppdatert versjon og er kjent av driftspersonellet.

Resultat av tilsynet

Det er registrert 2 nye avvik innen brann- og gassdeteksjon, samt et avvik knyttet til registrering av utstyr i vedlikeholdssystemet.

Vårt inntrykk etter verifikasjonene og samtalene om bord er at Saipem har forbedret sitt system for vedlikehold av Scarabeo 5, men at det fortsatt er rom for forbedringer.

Forbedringspunktene er i hovedsak knyttet til registrering av utstyrshistorikk og håndtering av utestående vedlikehold samt vedlikehold av tredjeparts utstyr. Det er videre registrert forbedringspunkt knyttet til oppfølging av tiltak etter granskinger.

Det er videre vårt inntrykk at Saipem har etabler en ordning med verneombud som fungerer etter hensikten.
Den generelle orden og ryddighet på innretningen er god.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret