Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - fagområdet elektro på Transocean Leader

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 15.-16.4.2004 en verifikasjon av styringsmessige og tekniske myndighetskrav knyttet til fagområdet elektro på Transocean Leader (bildet).


Bakgrunn for tilsynet

Transocean har søkt om (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader.

Hensikten med denne verifikasjonsaktiviteten var å sikre at vi gjennom SUT-saksbehandlingen får verifisert styringsmessige og tekniske myndighetskrav knyttet til fagområdet elektro.

Formål med tilsynet

Målsettingen var å verifisere at forskriftskrav og selskapsrutiner er ivaretatt som beskrevet i SUT-søknaden for Transocean Leader innen det aktuelle fagområdet. Verifikasjonen inngår som en del av Ptils saksbehandling av denne søknaden.

Resultat av tilsynet

Helhetsinntrykket innen fagområdet elektro var stort sett tilfredsstillende, men med et klart forbedringspotensial, spesielt med tanke på orden og ryddighet i rom som inneholder viktig elektrisk utstyr.

Det ble observert nye avvik fra myndighetskravene innen fagområdet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss