Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - fagområdet elektro på Transocean Arctic

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 14.-15.4.2004 en verifikasjon av forhold knyttet til styringsmessige og tekniske myndighetskrav på fagområdet elektro på Transocean Arctic (bildet).


Bakgrunn for tilsynet

Transocean har søkt om (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Transocean Arctic. Dette tilsyn er en del av SUT-saksbehandlingen.

Formål med tilsynet

Målsettingen var å verifisere at forskriftskrav og selskapsrutiner er ivaretatt som beskrevet i SUT-søknaden for Transocean Arctic innen det aktuelle fagområdet. Verifikasjonen inngår som en del av Ptils saksbehandling av denne søknaden.

Resultat fra tilsynet

Helhetsinntrykket innen fagområdet elektro var stort sett tilfredsstillende, men med et klart forbedringspotensial, spesielt på områdene orden og ryddighet i rom som inneholder viktig elektrisk utstyr.

Det ble ikke observert nye avvik fra myndighetskravene innen fagområdet.

Lenke:

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss