Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - fagområdet elektro på Bideford Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 26.5.2004 en verifikasjon av styringsmessige og tekniske myndighetskrav knyttet til fagområdet elektro på Bideford Dolphin som opereres av Dolphin AS. Helhetsintrykket var meget bra.


Bakgrunn for tilsynet

Hensikten med denne verifikasjonsaktiviteten var å sikre at Ptil gjennom SUT-saksbehandlingen får verifisert styringsmessige og tekniske myndighetskrav knyttet til fagområdet elektro.

Formål med tilsynet

Målsettingen var å verifisere at forskriftskrav og selskapsrutiner er ivaretatt som beskrevet i SUT-søknaden for Bideford Dolphin innen det aktuelle fagområdet.

Verifikasjonen inngår som en del av Ptils saksbehandling av denne søknaden.

Resultat fra tilsynet

Helhetsinntrykket innen fagområdet elektro var meget bra.

Det ble ikke observert nye avvik fra myndighetskravene innen fagområdet elektro.

Petroleumstilsynet oversendte rapporten til Dolphin AS 25. juni 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss