Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - arbeidsmiljøet på Bideford Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 30.6. - 2.7.2004 tilsyn ombord på boreinnretningen Bideford Dolphin (bildet). Aktiviteten var rettet mot fysisk/tekniske arbeidsmiljøforhold og styringssystemer. Hovedinntrykket etter gjennomført verifikasjon om bord er at det generelt er tilrettelagt for et godt arbeidsmiljø i de fleste områder om bord.


Tilsynet utgjør andre ledd i Ptils saksbehandling av innsendt søknad om samsvarsuttalelse (SUT). Den første delen av aktiviteten var rettet mot Dolphin AS (Dolphin) systemer for styring av arbeidsmiljømessige forhold og ble gjennomført i Dolphins lokaler i Tananger. Andre delen ble gjennomført i form av verifikasjoner om bord.

Bakgrunn for tilsynet

Bideford Dolphin er en halvt nedsenkbar Aker H-3 boreinnretning bygget i 1975. Dolphin har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

SUT ble obligatorisk fra 1. januar 2004 og må innehas for at innretningen kan benyttes i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Verifikasjonen var en del av myndighetenes oppfølgingsarbeid i den pågående SUT prosessen.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten var å verifisere om styringsmessige og fysisk/tekniske forhold innen fagområdet arbeidsmiljø på Bideford Dolphin, er i henhold til myndighetskrav.

Verifikasjonene var basert på informasjon mottatt i forbindelse med SUT-søknaden fra selskapet.

Resultat fra tilsynet

Innretningen var nylig ankommet på Vigdis feltet etter verkstedopphold i Sandnes hvor den har vært inne for 5 års klassing. Under verkstedsoppholdet ble det i tillegg gjennomført utbedringer på innretningen for å tilfredsstille myndighetskrav.

Hovedinntrykket etter gjennomført verifikasjon om bord er at det generelt er tilrettelagt for et godt arbeidsmiljø i de fleste områder om bord.

Verifikasjonen avdekket imidlertid noen nye avvik, samt forhold med potensial for forbedringer med hensyn på arbeidsmiljø om bord.

I forbindelse med SUT aktivitet relatert til styring av arbeidsmiljøforhold hos Dolphin (26.2.2004) og verifikasjon om bord på innretningen Borgland Dolphin (3-4.3.2004) identifiserte vi bl.a. avvik relatert til styring av arbeidsmiljø samt ivaretakelse av arbeidsoppgaver for helse- og vernepersonell.

Det kom frem under verifikasjonen om bord på Bideford Dolphin at selskapet har iverksatt gode prosesser for å kunne ivareta relevante myndighetskrav innenfor disse områder.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss