Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - arbeidsmiljø og HMS-styring på Borgland Dolphin

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 3.-4. mars 2004 en verifikasjon på den flyttbare innretningen Borgland Dolphin. Tilsynet var rettet mot styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og arbeidsmiljømessige forhold.


Bakgrunn for tilsynet

Aktiviteten ble gjennomført som en del av Petroleumstilsynets behandling av Dolphin as sin søknad om (SUT) for Borgland Dolphin.

Formål med tilsynet

Hensikten med aktiviteten var å verifisere om fysisk/tekniske arbeidsmiljøforhold og HMS-styringssystemer på innretningen er i samsvar med regelverkets bestemmelser.

Resultat av tilsynet

Hovedinntrykket er at det etter ombyggingen er tilrettelagt for ett godt arbeidsmiljø i de fleste områder om bord.

Verifikasjonen avdekket imidlertid noen nye avvik, samt behov for noen forbedringer innen arbeidsmiljø og HMS-styring om bord.

Dolphin har de siste par årene utført et omfattende arbeid med videreutvikling av bedriftens HMS-styringssystem.

Arbeidet har blant annet bestått i forenkling og omlegging av skriftlig dokumentasjon og prosedyrer til elektronisk format, "Documentation on screen".

Videre er aktiviteter som HMS-opplæringsprogram for alle, kvalitetsmøter, HMS-film av og med ansatte i Dolphin, forbedret tiltaksoppfølging i systemet Synergi, samt barriereseminarer gjennomført.

Verifikasjonen viste at videreutviklingen av Dolphins styringssystem reflekteres i det daglige arbeidet om bord på innretningen.

Det ble avdekket forbedringspotensial knyttet til prosedyren for, og planlegging og oppfølging av arbeidsmiljøkartlegginger (styringssløyfen), samt evaluering av innhold i, og effekt av enkelte HMS-aktiviteter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss