Gå til hovedinnhold

SUT retningslinjer

Retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen for SUT.


Disse SUT-retningslinjer er resultatet av en prosess på tvers i industrien. Initiativet ble tatt høsten 2001 av Oljeindustriens Landsforening (OLF). Målsetningen var å sikre en bedre og felles forståelse og praksis blant operatørselskapene i forbindelse med bruk av SUT.

Hele dokumentet i PDF-format

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell-Gunnar Dørum