Gå til hovedinnhold

SUT-ordningen kun obligatorisk for flyttbare boreinnretninger


Ordningen med samsvarsuttalelse (SUT) er fra 1.1.2004 gjort obligatorisk for flyttbare boreinnretninger.

I artikkelen 4. februar om SUT for boreinnretningen West Venture " target=_blank>(lenke), sto det feilaktig at SUT-ordningen er utvidet til å omfatte flyttbare boliginnretninger (floteller), flerbruksfartøyer og flaggede FPSOer.

Det korrekte er at arbeidsgruppen som i 2002 evaluerte SUT-ordningen, anbefalte en slik utvidelse, men myndighetene har ennå ikke tatt stilling til dette.

For mer informasjon om SUT-ordningen:
Kontakt Kjell-Gunnar Dørum