Gå til hovedinnhold

Styringsgruppe for e-driftsforum

Tilsynsdirektør Finn Carlsen er Petroleumstilsynets representant i styringsgruppen for e-driftforum.


Styringsgruppens målsetning er å bidra til at potensialet for økt verdiskaping gjennom bruk av e-drift blir realisert, ved å skape eierskap og involvering i næringen, finne rett fokus for e-driftforum*, markedsføre forumet og gi prestisje til arbeidsgruppenes bidrag. Styringsgruppen vil etablere arbeidsgrupper for utvalgte tema.

Oljedirektør Gunnar Berge leder styringsgruppen, og Oljedirektoratet innehar sekretariatet.

Styringsgruppen er bredt sammensatt med representanter fra petroleumsnæringen, og består av:

  • Terje Overvik (Statoil asa)
  • Lars Takla (ConocoPhillips asa)
  • Grete Faremo (Microsoft asa)
  • Helge Ellingsen (NOPEF)
  • Siri Helle Friedeman (PETROMAKS, Norges Forskningsråd)
  • Erling Matland (VetcoAibel a.s)
  • Finn Carlsen (Petroleumstilsynet)
  • Gunnar Berge (Oljedirektoratet) (leder)

Medlemmene i styringsgruppen er valgt for en periode på to år.

* E-driftforum ble etablert tidligere i høst, som en oppfølging av Stortingsmelding nummer 38 om petroleumsvirksomheten, som ble lagt fram i mai i år. Forumet består av representanter for oljeselskap, leverandører, fagforeninger, myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Målet med e-driftforumet er å dele kunnskap og erfaring ved innføring av e-drift og diskutere muligheter og utfordringer. Forumet hadde sitt første møte 21. september med 100 deltakere fra næringen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Finn Carlsen,
tilsynsdirektør
E-post: finn.carlsen@ptil.no