Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn på Kårstø

Tilsyn: Petroleumstilsynet førte i perioden 16.-17.9.2008 tilsyn på Kårstøanlegget. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten på Kårstø drives i henhold til regelverket og anerkjente standarder. Tilsynet var begrenset til forhold angående storulykkerisiko.


 

Karstøanlegget (kilde: StatoilHydro)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, som har henvisning til storulykkeforskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke. Prioriterte temaer var arbeidet med oppfølging av tiltak etter fjorårets storulykketilsyn og årets tilsynsplan inkludert hvordan samtidig modifikasjon og drift følges opp. Forhold knyttet til beredskap ble også undersøkt.

Resultat av tilsynet
HMS-myndighetene har utarbeidet en oversikt over aktuelle tema for tilsynet med tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker som ble lagt til grunn for tilsynsaktiviteten.

Tilsynet ga ingen indikasjoner på at Gassco og StatoilHydro som teknisk tjenesteyter ikke etterlever de krav som er knyttet til nevnte tema.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |