Gå til hovedinnhold

Stor internasjonal konferanse for HMS-myndigheter innen offshore olje- og gassindustri

Petroleumstilsynet har gått sammen med myndighetene i andre land som er medlemmer av International Regulators' Forum om å arrangere en stor konferanse for helse- miljø- og sikkerhetsmyndigheter i alle kyststater som har offshore olje- og gassvirksomhet.
Konferansen arrangeres i London i mars 2005.


Formålet med konferansen er å utveksle gode arbeidsmetoder og erfaringer, samt å identifisere ulikheter i måten de forskjellige myndighetene utøver tilsynet på.

Vi tar sikte på at vi ved avslutningen av konferansen skal ha identifisert hva som kan betraktes som felles HMS-utfordringer og etablert et globalt nettverk av myndighetskontakter som kan bistå hverandre i arbeidet for å hindre ulykker og farlige hendelser i denne sektoren.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Bjerre Finnestad
E-post: Odd.Bjerre.Finnestad@ptil.no