Gå til hovedinnhold

Stor interesse for nye konstruksjonsstandarder

Tradisjonen tro arrangerte Petroleumstilsynet konstruksjonsseminar samtidig som ONS-konferansen pågikk i Stavanger. Tema i år var nye standarder som vil være aktuelle for konstruksjonsingeniører i tiden som kommer.


Presentasjoner av ny NORSOK N-001 og N-006, ny ISO 19902, og ny DNV-RP-C205, stod sentralt på dagsordenen. Det ble også tid til erfaringsoverføring fra drift, modellforsøk og fullskalamålinger til prosjekterende ingeniører. 

Du finner presentasjonene fra seminart i lenkeboksen til høyre.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Gerhard Ersdal
e-post: gerhard.ersdal@ptil.no