Gå til hovedinnhold

Stor HMS-undersøkelse blant petroleumsansatte

7. januar igangsatte Petroleumstilsynet en spørreskjemaundersøkelse blant alle ansatte i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. Målet er å belyse hvordan arbeidstakere opplever HMS-tilstanden, og resultatene inngår som en del av Risikonivåprosjektet.


Risikonivåprosjektet - spørreskjemaRisikonivåprosjektet tar sikte på å måle og forbedre tilstanden innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. Resultatene presenteres i årlige rapporter. Selve spørreskjemaundersøkelsen blir kun gjennomført annethvert år, og for første gang er arbeidstakere ved landanleggene inkludert.

Alle arbeidstakere som jobber offshore eller på landanlegg vil de neste seks ukene få utlevert et spørreskjema ved innsjekking på heliporten eller ved oppmøte på landanlegg. Spørreskjemaet dekker viktige forhold knyttet til HMS-arbeidet i industrien. Undersøkelsen er i vesentlig grad en gjentakelse av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, 2003 og 2005 offshore.

Vi håper at flest mulig vil benytte anledningen til å gi uttrykk for hvordan de opplever HMS-tilstanden. I 2005 fikk vi nesten 10 000 svar på undersøkelsen offshore.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert sammen med resten av resultatene fra Risikonivåprosjektet 24. april 2008.

Resultater til å brukes
Det er vår intensjon at data fra undersøkelsen skal benyttes aktivt av industrien for å bedre HMS-tilstanden i bransjen. Alle selskap med aktivitet på norsk sokkel eller landanlegg får derfor anledning til å bestille en analyse av egne ansattes opplevelse av HMS-tilstanden, sammenliknet med andre relevante grupper.

Fra Petroleumstilsynets side er det en forutsetning at data blir behandlet konfidensielt,slik at ingen enkeltpersoner skal kunne identifiseres i analyser og rapporter. Ingen resultater fra undersøkelsen hvor navngitte selskaper kan identifiseres skal heller formidles til andre selskaper uten etter skriftlig tillatelse fra det/de identifiserte selskapet(ene). International Research Institute of Stavanger (IRIS) står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen.

Undersøkelsen støttes av organisasjonene i Sikkerhetsforum: LO, IndustriEnergi, Fellesforbundet, Safe, DSO, Norsk industri, Lederne, Oljeindustriens landsforening (OLF) og Norges Rederiforbund (NR).

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: