Gå til hovedinnhold

Sterkere sanksjonsmidler mot sosial dumping på landanleggene

Fra 1. desember kan Petroleumstilsynet reagere på sosial dumping med pålegg, tvangsmulkt og stansing av aktiviteter.


De siste årene har arbeidsinnvandring vært et nødvendig bidrag til å sikre tilstrekkelig arbeidskraft på det norske arbeidsmarkedet.

Formålet med allmenngjøringsloven er å styrke tiltak som hindrer at utenlandske arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er nedfelt i norske tariffavtaler (sosial dumping).