Gå til hovedinnhold

Status for midlertidig forlatte brønner

Petroleumstilsynet (Ptil) har sendt et likelydende brev til operatørselskaper angående status for midlertidig forlatte brønner på norsk kontinentalsokkel og framtidige planer for disse.


I brevet ber vi om at selskapene innen 15.11.2007

  • sender oppdatert informasjon angående status for midlertidig forlatte brønner,

  • legger ved barriereskisser for brønnene,

  • gir en risikovurdering for brønnene med tanke på brønnintegriteten i forhold til aldringsproblematikk og forhold knyttet til operasjoner for permanent plugging og forlating av brønnen eller annen bruk av brønnen.

Vi har tidligere sendt tilsvarende brev til operatørselskapene (Ptil - 2003), (Oljedirektoratet - 1997).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sissel Østbø