Gå til hovedinnhold

Statsråd Dagfinn Høybråten utfordret petroleumsnæringen

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (bildet) utfordrer petroleumsnæringen til i økende grad å fronte HMS-investeringer som gir valuta for innsatsen – både økonomisk og i form av bedre sikkerhet og arbeidsmiljø.


For første gang arrangerte oljemessen ONS en egen HMS-lunsj som en integrert del av konferanseprogrammet. Under tittelen "Value for money – safety for free?" holdt arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten og professor ved universitetet i Leiden, Jop Groeneweg innlegg.

Lenker:

Foran snaut 250 ledere og andre sentrale personer innen petroleumsvirksomheten, utfordret statsråden næringen til å være nytenkende og kritiske i sin tilnærming til helse- miljø og sikkerhetsspørsmål – både i dag og ikke minst i forhold til endringer i fremtiden.

HMS-lunsjen var statsråd Høybråtens første møte med en samlet petroleumsnæring etter at han i juni i år overtok ansvaret for arbeidsmiljø og sikkerhetspolitikken.

Gunnar Berge (til venstre), statsråd Dagfinn Høybråten og direktør for Petroleumstilsynet, Magne Ognedal

Gunnar Berge (til venstre), statsråd Dagfinn Høybråten og direktør
i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal

Jop GroenewegJop Groeneweg (bildet til høyre) er professor i psykologi, og leder prosjektet "Human Error" ved Senter for sikkerhetsforskning ved Universitetet i Leiden.

Han innledet sitt foredrag med å slå fast at enhver ulykke er et resultat av både tekniske, menneskelige og organisatoriske svakheter.

Dermed er det viktig også å lete etter de bakenforliggende årsaker til en ulykke - ikke kun fokusere på en enkelthendelse som forklaring når en ulykke inntreffer.

Siden HMS-arbeidet er så komplekst, er det påkrevd både å tenke langsiktig og ha en klar strategi. Dette understreker at det er et ledelsesansvar å sikre at HMS-aspekter som arbeidsmiljø og risikohåndtering ivaretas på en forsvarlig måte i virksomheten.

Mens man i arbeidet med sikkerhet og arbeidsmiljø tidligere i større grad var opptatt av tekniske løsninger og innføring av standarder, og senere på styringssystemer, vil selskapenes fokus på HMS-kultur bli mer dominerende fremover, understreket den nederlandske professoren.