Gå til hovedinnhold

Statsråd Dagfinn Høybråten: - Både lurt og lønnsomt å satse på HMS

- Det er både lurt og lønnsomt og satse på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. HMS er også et ledelsesansvar. Mangelfull ledelsesinvolvering på HMS-området kan få fatale følger, understreket arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (bildet) i sitt foredrag under åpningen av tidenes første internasjonale myndighetskonferanse i petroleumssektoren i London 30. mars.


Petroleumstilsynet har gått sammen med myndighetene i andre land som er medlemmer av International Regulators' Forum om å arrangere en stor konferanse for helse- miljø- og sikkerhetsmyndigheter i alle kyststater som har offshore olje- og gassvirksomhet. Konferansen åpnet i London 30. mars, og arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten og ministerkollega i USA, Gale Norton holdt innledningsforedrag.

Statsråd Høybråten åpnet med å vise til Petroleumsvirksomhetens sentrale posisjon i det norske samfunnet: I 2004 var 80 000 sysselsatt i olje- og gassrelatert virksomhet, og virksomheten stod for ca 25 prosent av våre totale inntekter.

Dagfinn HøybråtenBærekraftig virksomhet
- I lys av dette er det klart at myndighetene er svært opptatt av at virksomheten drives på en bærekraftig og sikker måte, sa Høybråten, og understreket at myndighetenes mål blant annet er å bidra til å redusere risikoen for ulykker som gir skade på menneske, miljø og materielle verdier og redusere faren for arbeidsrelaterte skader og sykdom blant ansatte og hindre utstøting.

- Et viktig instrument for å nå disse målene er å ha en faglig sterk tilsynsetat som kan møte utfordringer og utviklingstrekk i industrien med de rette tiltak som gjør oss i stand til å nå våre overordnede mål.

Til de snaut 150 deltakere fra rundt 20 lands myndigheter understreket Høybråten at det også er en positiv sammenheng mellom god HMS-styring og økonomi.

- Forebygging og riktige tiltak på HMS-området lønner seg, blant annet fordi det reduserer risikoen for kostbare driftsforstyrrelser, reparasjoner, produksjonsstans etc.

Høybråten viste til Snorre-utblåsningen i november 2004 som et eksempel på hvor galt det kan gå når ledelsen ikke er godt nok involvert i HMS-arbeidet.

- Petroleumstilsynets granskningsrapport avdekket en svikt i ledelsesinvolveringen, og jeg fant derfor grunn til å understreke dette poenget her, sa Høybråten etter innlegget.

Internasjonalt myndighetssamarbeid
Formålet med myndighetskonferansen i London er å utveksle gode arbeidsmetoder og erfaringer, samt å identifisere ulikheter i måten de forskjellige myndighetene utøver tilsynet på.

Høybråten understreket også viktigheten av å ha et godt internasjonalt samarbeid myndighetene imellom.

- Dette arrangementet er starten på et forsterket nettverk tilsynsmyndighetene imellom. Norske myndigheter vil være pådrivere for å utvikle dette nettverket videre, understreker Høybråten.

Arbeids og sosialminister, Dagfinn Høybråten og hans
amerikanske kollega, Gale Norton (Secretary of the
Department of the Interior)
USA-skryt til Petroleumstilsynet
Høybråtens amerikanske kollega, Gale Norton, brukte sitt innlegg til å rose norske myndigheter generelt og direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal spesielt for mangeårig innsats for å bedre det internasjonale myndighetssamarbeidet i petroleumsvirksomheten.

Norton roste også Petroleumstilsynet for å ha utviklet og etablert det internasjonale nettstedet www.icrard.org. Nettstedet, som ble lansert i 2004, gir en global oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten. I tillegg tilbys en unik søkemotor som kun leter etter HMS-relevant informasjon på utvalgte nettadresser.

- Nettstedet er et unikt verktøy, og er et godt eksempel på hva vi kan få til gjennom internasjonale samarbeidsfora, understreket Norton.