Gå til hovedinnhold

Statsministerbesøk hos Petroleumstilsynet

-Det er viktig at Petroleumstilsynet passer på at selskapene gjør de riktige prioriteringene, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte tilsynsmyndighetene mandag.





























Statsministeren ble orientert om hvordan tilsynet jobber for å opprettholde sikkerhetsnivået også i nedgangstider.

- Det er viktig at myndighetene følger med på at kostnadskutt ikke går på bekostning av sikkerheten, både på kort og på lang sikt, sa Solberg.

- Det stilles jo ofte en del spørsmål om det gjør det, så da synes jeg det er bra å gå til kilden og høre at man så langt ikke har sett noe som gir grunnlag for en kortsiktig større bekymring.