Gå til hovedinnhold

StatoilHydro og Dong Energy har fått pålegg som varslet

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt StatoilHydro og Dong Energy pålegg i forbindelse med manglende dokumentasjon om betingelsene for innleide arbeidstakere på Mongstad.


Les mer om saken (lenke).

I overensstemmelse med varselet har vi gitt følgende pålegg:

Med hjemmel i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett 22. februar 2008 nr. 166 § 6 om krav om påseplikt for hovedleverandør og bestiller, herunder den som eier eller driver petroleumsanlegg eller rørledninger, jf. midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer § 4, jf. allmenngjøringsloven § 8, pålegges StatoilHydro ASA og Dong Energy Norge AS å:

  1. redegjøre for de styringssystemer som er etablert for å ivareta påseplikt etter forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett 22. februar 2008 nr. 166 § 6
  2. redegjøre for de tiltak som er gjennomført overfor entreprenørselskapet NEM for å sikre etterlevelse av allmenngjøringsloven, jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 21.11.2006 nr 1291 og forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land 26. juni 2006 nr 703
  3. redegjøre for tiltak som vil bli gjennomført overfor framtidige entreprenører som har utenlandske ansatte for å sikre etterlevelse av allmenngjøringsloven, jf. forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 21.11.2006 nr 1291 og forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land 26. juni 2006 nr 703

Frist for å etterkomme pålegget settes til 17.10.2008. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

,
E-post: |