Gå til hovedinnhold

StatoilHydro får pålegg etter oljeutslippet på Statfjord

Et brudd i lasteslangen på StatoilHydro-opererte Statfjord A den 12. desember i fjor, førte til det nest største oljeutslipp i norsk petroleumshistorie. Etter granskingen av hendelsen har vi gitt StatoilHydro pålegg som tidligere varslet.


StatoilHydro fikk tidligere pålegg i denne saken i fobindelse med undersøkelse av slangen som har gått til brudd og som forårsaket utslippet på Statfjordfeltet. 
Les mer

Bruddet i lasteslangen førte til at 4400 kubikkmeter råolje ble pumpet i sjøen. Petroleumstilsynet (Ptil), Statens forurensningstilsyn (SFT) og Kystverket har tidligere gransket hendelsen (lenke). Vi avdekket flere avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket i deler av styringssystemet til StatoilHydro.

Manglende ansvarsplassering, mangelfull risikoforståelse og mangler ved utformingen av lastesystemet var blant de bakenforliggende årsakene til bruddet i lasteslangen.

Pålegget innebærer blant annet at selskapet må vurdere samtlige observasjoner i rapporten, og identifisere forslag til konkrete forbedringer med tidsplaner for gjennomføring.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064