Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til leteboring i Barentshavet med West Hercules

Statoil har fått samtykke til leteboring av brønn 7125/4-3 i Barentshavet.


Statoil har, som operatør i utvinningstillatelse 393B (se kartillustrasjon), søkt om samtykke til leteboring av brønn 7125/4-3 i et prospekt kalt Ensis.

Hensikten med boringen er å påvise hydrokarboner med sikte på å skaffe data for vurdering av videre utvikling av feltet. Det er ikke planlagt brønntesting i forbindelse med boringen.

Brønnen skal bores med den flyttbare boreinnretningen West Hercules, og tidligste borestart er i midten av januar 2014.

Riggens planlagte posisjon under boringen er:

 71° 30' 56,4"N
 25° 12' 57,0"E

Vanndypet på stedet er 294 meter og lokasjonen ligger ca. 42 km fra nærmeste punkt på land, som er Knivskjellodden i Nordkapp kommune. Varigheten av aktiviteten er planlagt til 34 dager.

West Hercules er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen GVA 7500, bygget i 2008 ved Daewoo Shipyard, Sør-Korea. Innretningen er senere oppgradert for å kunne operere helårlig i Barentshavet. Den fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Petroleumstilsynet i desember 2012.

West Hercules opereres av North Atlantic Drilling med operasjonskontor i Stavanger. Den er registrert i Panama med DnV som klassifikasjonsselskap.


Journal 2013/1411

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064