Gå til hovedinnhold

Statoil får samtykke til bruk av Floatel Superior på Kvitebjørn

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen på Kvitebjørn fram til 1.3.2014.


Kvitebjørnfeltet ligger øst i Tampenområdet i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet er bygget ut med en bolig-, bore- og prosessinnretning på bunnfast stålunderstell på ca 190 meters havdyp. Produksjonen startet i 2004.

I forbindelse med planlagte modifikasjonsarbeider på innretningen har Statoil, som operatør for feltet, tidligere fått samtykke til bruk av Floatel Superior til innkvarteringsformål fram til 10.1.2014 (se lenke nedenfor).

Som følge av forsinkelser i prosjektet søkte Statoil om nytt samtykke for tidsrommet 10.1 til 1.3.2014. Vi har gitt Statoil samtykke til bruk av Floatel Superior i samsvar med dette.

Floatel Superior (bildet) ble ferdigstilt i mars 2010 ved Keppel FELS shipyard, Singapore. Innretningen opereres av Floatel International AB (FIAB) i Gøteborg. Den er registrert på Bermuda og har klasse i DnV. Innretningen fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2010.


Journal 2013/230

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064