Gå til hovedinnhold

Statoil får pålegg etter utslipp av hydraulikkolje i Barentshavet 12.4.2005

Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) har i dag gitt Statoil ASA et pålegg etter utslipp av hydraulikkolje 12.4.2005 på Eirik Raude i forbindelse med boring av letebrønn 7131/4-1. Selskapet har som operatør et overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet under boringen.


Varsel om pålegg ble oversendt Statoil 14.4.2005. Selskapet har bekreftet at de ikke har kommentarer til varselet.

I overensstemmelse med varselet har Statoil fått følgende pålegg:

Med hjemmel i petroleumsloven § 9-5 andre ledd og forurensningslovens § 7 fjerde ledd pålegges Statoil å opprettholde den stansen Statoil har iverksatt av boreaktiviteten til hendelsen er kartlagt og selskapet kan bekrefte at sikkerhet og miljø kan ivaretas på en forsvarlig måte.

Pålegget er signert av både Ptil og SFT.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064