Gå til hovedinnhold

Statoil får ikke pålegg som varslet

I forbindelse med Oljedirektoratets rapport etter en tilsynsaktivitet rettet mot områdeberedskap på innretningene på Halten Nordland, fikk Statoil ASA et varsel om pålegg. Selskapets tiltak i etterkant innebærer at OD ikke lenger mener det er grunnlag for å gi dette pålegget.


Under tilsynet mente OD at Åsgard A-innretningen ikke forholdt seg til regelverkets krav som omhandler mann-over-bord beredskapen.

Det ble gitt varsel om pålegg den 21.11.2003.
OD aksepterer Statoils kompenserende tiltak på forholdet, ved at beredskapsfartøy går inn i nær standby ved arbeid over sjø.

Selskapet vil gjennomføre dette tiltaket inntil innretningens mann-over-bord båt system nr.2 er i henhold til forskriftens krav.

Lenke til sammendrag av tilsynsrapporten

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda