Gå til hovedinnhold

Står sikkerheten ved et veiskille?

Delte meninger om status for sikkerhetsarbeidet da Petroleumstilsynet inviterte til debattmøte om utfordringene i virksomheten.

Representanter fra partene i næringen diskuterte sikkerhetsåret 2015 og utfordringene som virksomheten står overfor i tiden fremover, i et åpent debattmøte hos Ptil 25. februar.

Debatten dreide seg i spesielt om ett spørsmål: Står sikkerheten ved et veiskille?

- Vi stiller spørsmålet fordi det skjer så store endringer i næringen, og de skjer raskt. Det å forstå konsekvensene av dette, og sørge for at det ikke skal gå ut over sikkerhet og arbeidsmiljø, er vesentlig, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold, som innrømmet at hun er økende bekymret for sikkerhetssituasjonen.

Se video i toppen av artikkelen for mer om partenes synspunkter.