Gå til hovedinnhold

Står sikkerheten ved et veiskille?

Ptil inviterer til debattmøte 25. februar 2016 om status og signaler - norsk petroleumsvirksomhet 2015 – 2016.


Sted: Petroleumstilsynet, kantinen. Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger

Tid: Torsdag 25. februar 2016 fra 14.00 – 15.30.

Kaffe og kaker fra 13.30.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Program
Ptil ser tilbake på sikkerhetsåret 2015 og vurderer utfordringene i virksomheten på kort og mellomlang sikt.

Innlegg og debatt med representanter fra partene i næringen:

Arrangementet er åpent for næringen, mediene og andre interesserte.

Ingen påmelding, vi håper å få plass til alle.