Gå til hovedinnhold

Songa Trym har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare innretningen Songa Trym har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT) 5. juni 2009.


Songa Trym er en flyttbar innretning bygget i Norge hos Aker Værdal ferdigstilt i 1976. Innretningen har tidligere hatt SUT under navnet Deepsea Trym (lenkeboks). Den ble da eid og operert av Odfjell Drilling AS (Odfjell) i Bergen.

Songa Trym blir fortsatt operert av Odfjell, men er kjøpt av Songa Management AS i Stavanger.

Innretningen har fått nytt SUT-diplom på grunn av navneskifte.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |