Gå til hovedinnhold

Songa Delta har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare innretningen Songa Delta har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT) 5. juni 2009.


Songa Delta er en 3. generasjons flyttbar boreinnretning av typen Ocean Ranger, ferdigstilt ved Rauma Repola (Finland) i 1981. Den har tidligere hatt SUT under navnet Deepsea Delta (lenkeboks). Den ble da eid og operert av Odfjell Drilling AS (Odfjell) i Bergen.

Songa Delta blir fortsatt operert av Odfjell, men er kjøpt av Songa Management AS i Stavanger.

Innretningen har fått nytt SUT-diplom på grunn av navneskifte.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |