Gå til hovedinnhold

Slutt på 27 års gassproduksjon fra Friggfeltet

I dag kl. 07.00 kunne følgende melding leses fra ODs daglige rapport fra norsk sokkel: WELL A17 AND GAS EXPORT FROM FRIGG STOPPED PERMANENTLY.
For Total E&P Norge og Petroleumstilsynet er denne dagen imidlertid en av flere milepæler før Friggfeltets endelige historie kan skrives.


Fremdeles gjenstår fjerning og avhending av innretninger og utstyr, noe som vil medføre oppfølging og tilsyn fra Petroleumstilsynet i nær dialog med britiske myndigheter ved HSE fram til sluttstrek er satt i 2010.

Petroleumstilsynet sendte i dag følgende hilsen til selskapet og dem som har hatt sitt virke på feltet gjennom mange år:

Stans av produksjon på Friggfeltet etter 26 års drift ? en milepæl

Nedstengningen av Friggfeltet er en milepæl ikke bare for dem som har hatt sin arbeidsplass på feltet, men også for dem som har hatt ansvaret for prosessen fram til nedstenging i dag.

Gjennom mange år har vi som tilsynsmyndighet fulgt opp aktiviteten på Friggfeltet med mange og omfattende tilsynsaktiviteter hvor vi har hatt viktige og krevende debatter omkring forhold knyttet til sikkerhet for mennesker og innretninger. En rekke teknologisk og operasjonelt krevende prosjekter er gjennomført og utfordringene har vært mange for alt involvert personell.

Friggfeltet, som krysser norsk og britisk sokkel, har for oss som tilsynsmyndighet, på mange måter bidratt til det tette og nære samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene på tvers av Nordsjøen. Sammen med tilsynsmyndighetene på britisk sokkel, HSE, ble det tidlig etablert et milepælsløp for en omforent myndighetsbehandling av Safety Case og samtykker i forbindelse med fjerningen av Frigg.

Selv om dette på mange måter en merkedag også for oss i Petroleumstilsynet som har fulgt aktiviteten på feltet fra oppstart i 78 og fram til produksjonsstans i dag, så er dette en av flere milepæler fram til fjerningsprosessen er avsluttet. Vi vil likevel benytte denne anledningen til å sende en spesiell hilsen til dem som har arbeidet ute på feltet og som nå får andre oppgaver.