Gå til hovedinnhold

Sjukehus på langtur

Petroleumsverksemda strekk seg stadig nordover, og med det lengre bort frå sivilisasjon og sjukehus. Men store avstandar treng ikkje bety at du er langt frå redning.


Dei lange avstandane i Barentshavet er utfordrande med tanke på medisinsk evakuering. I Barentshavet søraust, som vart opna for petroleumsverksemd i 2013, må ein til dømes rekna ei flytid på nærare to timar kvar veg til blokkene som ligg lengst ute. Dette stiller store krav til beredskapsplanane.

Torkjel Tveita, professor og overlege ved intensivavdelinga på Universitetssjukehuset i Tromsø, er godt kjent med utfordringane i samband med lange avstandar.

Les heile intervjuet i nettmagasinet Dialog