Gå til hovedinnhold

Sikring av midlertidig forlatte brønner

Oljedirektoratet har i brev til aktører på norsk sokkel bedt om å få en oversikt over hvilke planer selskapene har for å sikre midlertidig forlatte brønner.


Av sikkerhetsmessige grunner bør midlertidig brønner plugges permanent. I tillegg til at det kan forekomme lekkasjer fra midlertidig forlatte brønner, er det fare for at fiskeredskap huker seg fast i brønnholdet. Kravet om sikring av brønner er formelt forankret i regelverket (aktivitetsforskriftens § 79)

Ordlyden i § 79 gir ikke et uttrykkelig påbud om permanent plugging, men det er en klar forutsetning at midlertidig plugging ikke skal være en langvarig eller permanent tilstand.

Oljedirektoratet viser til det labre riggmarkedet, og ber selskapene se på muligheten for å benytte ledig riggkapasitet til permanent å forlate de brønner som det ikke er konkrete planer for å benytte på sikt.

Kontaktperson OD:
Eldbjørg Vaage Melberg
Senior informasjonsrådgiver
Telefon 957 00 320