Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsprisen the PSA Award 2010 tildelt Vidar Bernt Sørensen

Leder for opplæringsprogrammet HMS24 på Kårstø prosessanlegg, Vidar Bernt Sørensen, er tildelt the PSA Award 2010. – HMS24 er blitt en suksess mye takket være en enkeltpersons initiativ og innsats over lang tid, sa Ptil-direktør Magne Ognedal da prisen ble delt ut under Sikkerhetslunsjen på ONS.


Magne Ognedal overrekker prisen the PSA Award til Vidar Bernt Sørensen

Vidar Bernt Sørensen (til venstre) mottar the PSA Award av Ptil-direktør Magne Ognedal

HMS24 er et tredagers kursprogram som alle ansatte som skal jobbe på Kårstø i mer enn 14 dager gjennomgår. Navnet spiller på at kontinuerlig årvåkenhet og tilstedeværelse blant alle ansatte i alle ledd er påkrevd for å sikre og videreutvikle sikkerhetsnivået. Langsiktighet i forbedringsarbeidet er også viktige stikkord.

Vidar Bernt Sørensen var initiativtaker til HMS24-programmet, som ble innført på Kårstø i 2006. Siden den gang har mer enn 5000 personer gjennomført HMS24. 80 prosent av deltakerne har hatt sitt ansettelsesforhold hos leverandører som utfører arbeid for Gassco som operatør eller Statoil som teknisk tjenesteyter.

- Det er Petroleumstilsynets oppfatning at HMS24-programmet har hatt en klar positiv effekt både ved å redusere risiko for ulykker og som bidrag til å forbedre sikkerhetskulturen. Dermed mener vi å kunne konstatere en økt bevissthet og engasjement for å forbedre sikkerhetsnivået i løpet av de siste årene, sa Ognedal under overrekkelsen.

Ptil-direktøren fremhevet at HSE24-programmet ikke begrenser seg til å se på arbeidsmiljøfaktorer og personskader, men også setter søkelys på faktorer som påvirker storulykkesrisiko.

Ognedal oppfordret andre selskap til å vurdere å innføre liknende opplæringsprogram i egen virksomhet.

- Gassco som operatør og Statoil som teknisk tjenesteyter fortjener ros for å ha initiert og støttet dette programmet. Når dette er blitt en så stor suksess, er det i tillegg til aktiv støtte i organisasjonen og hos ledelsen mye takket være en enkeltpersons initiativ og innsats over lang tid, skrøt Ognedal, og ba Sørensen komme på podiet for å motta prisen; en skulptur laget av Nico Widerberg.

Om prisvinneren:
Bernt Vidar Sørensen har hatt flere lederstillinger på Kårstø siden han ble ansatt der i 1992, blant annet som kvalitetsleder, vedlikeholdsleder, områdeleder og HMS-leder. Han har vært leder for HMS24-programmet siden det ble igangsatt i 2006.

Om ”the PSA Award”
Sikkerhetsprisen ”the PSA Award” går til en person eller organisasjon som har gitt et sterkt og synlig bidrag til sikkerhetsarbeidet i norsk petroleumsindustri.

Prisen deles ut i forbindelse med Sikkerhetslunsjen under ONS.
I 2006 ble prisen tildelt professor Torgeir Moan. OLFs gasslekkasjeprosjekt mottok prisen i 2008.
 

,
E-post: |