Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsmyndigheter verden over møtes i Stavanger

Petroleumstilsynet er vertskap når det 16de årlige møtet i International Regulators’ Forum (IRF) går av stabelen i Stavanger 14. – 16. september. Sist gangen dette møtet ble avholdt i Stavanger var for nøyaktig 10 år siden.


IRFs logo

IRF er et uformelt - men likevel viktig - samarbeidsorgan for myndigheter som regulerer sikkerheten i ulike land og provinser av offshore olje- og gassvirksomheten verden over.

Til møtet i Stavanger kommer det ledere og nøkkelpersoner for sokkelmyndighetene i Australia, Brasil, USA, Canada, Storbritannia og Nederland.

Petroleumstilsynets representanter er direktør Magne Ognedal og spesialrådgiver Odd Bjerre Finnestad.

Tett program
Møtet har et tettpakket program: Medlemmene vil rapportere om viktige hendelser og begivenheter, som har inntruffet innen deres ansvarsområder siden forrige møte, som var i Sydney, Australia, i oktober i fjor.

Det vil også bli orientert om framdriften i flere av prosjektene som medlemmene for tiden samarbeider om, slik som sikrere kran og løfteoperasjoner, sikring av teknisk integritet og utvikling av felles kriterier for å rapportere hendelser, slik at sammenligninger mellom de enkelte medlemsland kan foretas.

En stor del av programmet er satt av til erfaringsutveksling og debatt om høyaktuelle temaer, som utviklingen av de norske evakueringssystemene og -utstyret, trygg transport til og fra installasjonene offshore for de ansatte og om petroleumsindustriens sikkerhetsmessige utfordringer i arktiske strøk.

Alvorlige hendelser
Det er også avsatt tid til å informere og utveksle erfaringer om de mer alvorlige hendelsene som har inntruffet i medlemmenes olje- og gassprovinser i løpet av det siste året, og om hvordan disse følges opp.

Blant hendelsene som vil bli belyst er det siste årets tragiske helikopterulykker utenfor Newfoundland og på den britiske sokkelen.

Det vil i tillegg bli gitt førstehåndsorientering om granskningen etter eksplosjonen i Apache sitt prosessanlegg på Veranus Island utenfor West Australia, som inntraff i juni 2008, og av PTTEP Australasias Montara/West Atlas ulykken.

Sistnevnte ulykke inntraff så sent som den 21 august, og det er mye som tyder på at en brønn på Montaraplatformen vil fortsette å blåse ut olje og gass i dette miljøsårbare australske farvannet i lang tid framover.

Internasjonal myndighetskonferanse
Med to til tre års mellomrom arrangerer IRF en stor konferanse for verdens sikkerhetsmyndigheter, så vel som for representanter for internasjonale selskaper, nærings- og arbeidstakerorganisasjoner.

En del av møtet i Stavanger er satt av til å diskutere forberedelsene til den neste konferansen, som vil bli arrangert i Vancouver BC i tiden 18. – 20. oktober 2010.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Bjerre Finnestad, spesialrådgiver og IRF-medlem
E-post: Odd.Bjerre.Finnestad@ptil.no