Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsmelding fra USCC

Petroleumstilsynet har mottatt vedlagte sikkerhetsmelding fra United States Coast Guard. Vi vurderer innholdet i sikkerhetsmeldingen som vesentlig med hensyn til å unngå at lignende hendelser skjer i forbindelse med norsk petroleumsvirksomhet.


Petroleumstilsynet kommenterer ikke innholdet i sikkerhetsmeldingen, men ber om at årsaksbeskrivelse og anbefalinger blir gjennomgått med tanke på sikker operasjon av tilsvarende redningssystemer på norsk kontinentalsokkel.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Rune Solheim